header banner
Default

Shiba parası nedir?


Table of Contents

  Shiba Inu, Ağustos 2020'de oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir.

  Dogecoin'den sonra piyasaya sürülen Shiba coin, 28 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir.

  İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir.

  Kripto para piyasasında 14. en yüksek piyasa değeri olan CoinMarketCap'e göre 13 milyarın üzerinde bir piyasa değerine sahiptir.

  SHIBA INU NASIL ALINIR?

  Shiba coin alımını gerçekleştirebilmek için öncelikle güvenilir bir kripto para borsası seçmeniz gerekiyor.

  Shiba coin, diğer borsaların yanı sıra Huobi, Binance, Gate.io, Uniswap ve OKEx'te listelenmiştir.

  Sources


  Article information

  Author: Hannah Richards

  Last Updated: 1698768961

  Views: 685

  Rating: 4.6 / 5 (65 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Hannah Richards

  Birthday: 1980-04-27

  Address: 886 Timothy Dam Suite 882, East Jamesstad, ID 62854

  Phone: +4329110049339349

  Job: Real Estate Agent

  Hobby: Puzzle Solving, Singing, Card Games, Poker, Running, Rock Climbing, Geocaching

  Introduction: My name is Hannah Richards, I am a unwavering, radiant, intrepid, frank, important, striking, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.