header banner
Default

5 vragen met betrekking tot Divali, het vrolijke lichtjesfeest


1. Wat is Divali?

VIDEO: Kinderen vieren lichtjesfeest Divali
NOS Jeugdjournaal

Divali is een feest van het hindoeïsme. Het wordt elk jaar gevierd. Over de hele wereld vieren miljoenen mensen het vijfdaagse feest. 

2. Waar komt het vandaan?

VIDEO: hindoes vieren Diwali, het lichtjesfeest!
Karrewiet van Ketnet

Oorspronkelijk komt Divali uit India. Daar is het hindoeïsme de grootste godsdienst. Officieel heeft het Deepavali. Dat betekent: een rij van lichtjes.

3. Wat wordt er gevierd?

VIDEO: Diwali - Lichtfestival | Nationaal Geografisch
National Geographic

Met Divali wordt de overwinning van het goede op het kwade gevierd. Het licht wint het van de duisternis. Divali is voor hindoes het begin van het nieuwe jaar. In landen als Suriname, Pakistan of India hoort er dan ook vuurwerk bij. Een beetje zoals we in Nederland oud en nieuw vieren.

4. Hoe vieren mensen Divali?

VIDEO: Divali voor kinderen! | Lichtfestival | Kinderen leuk leren
kSmart: Kids Fun Learning Channel!

Divali wordt vaak thuis gevierd met het gezin. Overal rond huis en op straat steken mensen en families lampjes aan. 

5. Wat hoort nog meer bij Divali?

VIDEO: Diwali-quiz || Diwali-vragen en antwoorden || Top 15 vragen || Gewoon Gk || Quiz over Divali
Just GK

Een brandschoon huis en cadeautjes. En zoet eten! Voedsel waar dieren voor zijn gebruikt of gedood (zoals eieren of vlees) staat juist niet op het menu. Zo geloven hindoes dat hun lichaam 'rein' is.

In dit filmpje uit 2018 van Samsam vertelt Simran (12) uit Suriname hoe zij Divali viert:

Sources


Article information

Author: Dawn Rangel

Last Updated: 1704674041

Views: 1255

Rating: 3.8 / 5 (75 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dawn Rangel

Birthday: 1997-08-25

Address: PSC 4980, Box 1298, APO AA 58103

Phone: +3769829631893403

Job: Network Administrator

Hobby: Hiking, Bird Watching, Geocaching, Hiking, Cycling, Soccer, Crochet

Introduction: My name is Dawn Rangel, I am a enterprising, artistic, unreserved, sincere, priceless, courageous, striking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.