header banner
Default

Son dakika haberi: Yapılandırma kapsamında hangi borçların yapılandırılması gerekir?


Table of Contents

  Son dakika haberi! 

  Ahmet Ergen/NTV Ankara

  Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor.

  Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek.

  Yapılandırma paketiyle ilgili çok özel ayrıntılara NTV ulaştı.

  KRİTİK TARİH 31 ARALIK 2022

  Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

  VERGİ, PRİM VE CEZALAR KAPSAMDA

  Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

  Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. 

  BELEDİYELERE OLAN BORÇLARA DA YAPILANDIRMA

  Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

  TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

  Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir. 

  KABİNE'DE ELE ALINACAK

  Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. 

  NE ZAMAN YASALAŞACAK?

  Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor. 

  HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK? 

  Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

  BORÇ  YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR? 

  Borç yapılandırma başvurusunu yapabilmeniz için ilk önce güncel borcunuzu sorgulamalısınız. Borç yapılandırma başvurusunu sadece güncel vergi borcu bulunan kişiler yapabilir. Güncel borcunuz varsa, başvuru için belirlenen tarihler içerisinde dilekçe doldurarak bizzat devlet dairelerine giderek, e-posta ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapabilirler. İnternet üzerinden başvurusunu Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yapabilirsiniz.

  Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu işlemi internet üzerinden gerçekleştirebilirler. Vergi diğer bir deyişle maliye borcu yapılandırma için bireylerin, kurumların veya kuruluşların ilk olarak ödemeleri gereken ücreti sorgulamaları gerekir. Yapılan sorgulama işlemi sonrasında ise ortaya bir borç çıkmışsa taksitlendirmeye izin verilir. Ayrıca yapılandırma için vergi affının da içinde bulunulan yılda çıkmış olması zorunludur.

  Vergi borcu yapılandırma işlemi için gerçek ve tüzel kişilere belirli bir tarih aralığı sunulur. Bu kişiler söz konusu zaman aralığı içinde şahsen veya elektronik posta yolu ile talepte bulunabilirler. Yapılandırma talebi için vergi dairelerine dilekçe göndermek gerekir. Bahsi geçen dilekçeyi fiziki veya sanal ortamdan ilgili kuruma iletmeniz mümkündür.

  Vergi borcu yapılandırma işlemini doğrudan internet aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak Gelir Dairesi Başkanlığı sitesine giriş yapmanız gerekir. Siteye girdikten sonra ise ‘’İnternet Vergi Dairesi’’ ekranı üzerinden istenilen bilgiler sırayla doldurulur. İletişim, adres ve kişisel bilgileri, söz konusu forma eksiksiz bir şekilde girdikten sonra ise yapılandırma başvurusunu yapabilirsiniz. Yapılandırmak istediğiniz borcu ve ilgili vergi dairesini seçerek işleme devam etmeniz mümkündür. İşlemin son aşamasında ise söz konusu forma onay vererek yapılandırma başvurusunu tamamlayabilirsiniz.

  BORÇ YAPILANDIRMASI NEDİR? 

  Vergi borcu yapılandırma; belli dönemlerde, kişinin ödemesi gereken verginin belli oranının silinmesi ve kalan kısmının devlet tarafından belirlenen tarihler içerisinde taksitler halinde ödenmesidir.

  Türkiye Büyük Millet Meclisi, yılın belirli dönemlerinde vergi ödemelerinde yapılandırmaya gider. Meclis kararıyla sağlanan bu ödeme kolaylığı, vergi borcu bulunan tüm vatandaşları ve tüzel kişileri ilgilendirir.

  Gerçek ve tüzel kişiler için vergi borcu yapılandırma detayları merak konusudur. Vergi borcu yapılandırması kapsamında kabul edilen borçlar ise söz konusu yıl içinde alınan karara göre değişiklik gösterir. Ancak genellikle yapılandırmaya dâhil edilen vergi çeşitleri şu şekilde sıralanır:

  - Henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan idari para cezaları
  - Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri
  - Askerlik cezaları
  - Nüfus cezaları
  - Trafik cezaları
  - Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları
  - Gümrük cezaları

  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından takip edilen sigorta primleri
  Belediyelere, il özel idarelerine ve bakanlıklara ait borçlar, yapılandırma sürecine dâhildir. Listede sıralanan ödemelerin yanı sıra gelir, gümrük, emlak ve motorlu taşıtlar vergileri de yapılandırma kapsamına alınabilir. Yılın belli dönemlerinde yapılan düzenlemeler, söz konusu borçlarda değişiklik yaratabilir. 

  BORÇ YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANIR?

  Vergi borcu yapılandırma, devlete ödenmesi gereken ücret konusunda zorluk yaşayan kişiler ve kurumlar açısından önem teşkil eder. Söz konusu işlem sayesinde taksitler hâlinde borç ödemelerini gerçekleştirmeniz mümkündür. Vergi borcu nedeniyle mahkeme süreci yaşamamak isteyen kişiler, yapılandırma yoluna gidebilir. Ayrıca mevcut borca uygulanan faiz cezasını ödememek için de vergi yapılandırması avantaj sağlar.

  Vergi borcu yapılandırma avantajları ise şu şekilde sıralanır:

  - Mevcut verginin aslına bağlı olan cezalar silinir.
  - Mevcut verginin aslına bağlı olmayan cezaların yarısı silinir.
  - Ödenmesi gereken borcun gecikme faizi ve zammı gibi ücretler ortadan kalkar.
  - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık değişim oranına göre belirlenen faiz ödemesinden yararlanılabilir. 

  Devlete ödemekle yükümlü olduğu ücreti aksatmak istemeyen gerçek ve tüzel kişiler için yapılandırma işlemi önemli avantajlar sağlar. Borçtan kaynaklı tüm olası cezai yaptırımlardan kurtulabilmek adına da yapılandırmadan faydalanabilirsiniz. Bahsi geçen işlemin ardından ilk taksitte borcun tamamının ödenmesi hâlinde ise faiz indirimi almaya hak kazanmak mümkündür. 

  Sources


  Article information

  Author: Andrew Williams

  Last Updated: 1698719282

  Views: 758

  Rating: 4 / 5 (90 voted)

  Reviews: 99% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Andrew Williams

  Birthday: 1931-07-29

  Address: 205 Matthew Port, North Alexander, TN 97865

  Phone: +4430248462847687

  Job: Article Writer

  Hobby: Sewing, Quilting, Wine Tasting, Painting, Rowing, Singing, Cycling

  Introduction: My name is Andrew Williams, I am a capable, talented, proficient, lively, vibrant, artistic, steadfast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.