header banner
Default

Intel richt nieuwe chipfabrieken op en zal producten leveren aan andere fabrikanten


Intel gaat investeren in de bouw van nieuwe chipfabrieken in zowel Europa als in de Verenigde Staten. Dit jaar begint de bouw van twee nieuwe fabs in Arizona. Intel wil zijn eigen capaciteit uitbreiden, maar ook gaan produceren voor andere fabrikanten.

De twee nieuwe fabs komen op Intels Ocotillo-campus in Arizona te staan, waar Intel al vier chipfabrieken heeft. Met de bouw van die twee fabs is een investering van 20 miljard dollar gemoeid. De nieuwe fabrieken zijn volgens Intel bedoeld om leading edge chips te maken. Intel wil daar onder andere chips met EUV gaan produceren. Daarvoor zal het chipmachines van het Nederlandse ASML moeten afnemen, dat is de enige fabrikant die de daarvoor benodigde machines maakt.

Dit jaar begint de bouw en naar verwachting kan de chipproductie er vanaf 2024 beginnen. Volgens Intel zorgt de uitbreiding voor 3000 permanente high-tech banen. Intel gaat meer nieuwe chipfabrieken bouwen, zowel in Europa, de VS als ' andere wereldwijde locaties'. Details daarover zijn nog niet bekend, maar Intel-ceo Pat Gelsinger zegt dat het bedrijf daar later dit jaar meer over zal vertellen.

Intels Ocotillo-campus in Arizona, waar de twee nieuwe fabs komen te staan

Intel Foundry Services

VIDEO: Intel: The Making of a Chip with 22nm/3D Transistors | Intel
Intel

Intel wil zijn eigen capaciteit uitbreiden, maar is ook van plan om chips voor anderen te gaan maken. Daarom start het bedrijf de Intel Foundry Services. Daarmee wil Intel zijn diensten aanbieden aan chipontwerpers die zelf geen productiefaciliteiten hebben.

Intel zegt zowel x86-, Arm- als Risc-V-processors te zullen gaan maken voor klanten. Die klanten leveren dan een ontwerp, of een deel, en Intel zorgt voor de productie. Daarmee gaat Intel een zelfde rol spelen als fabrikanten als TSMC en Samsung, die chips voor bijvoorbeeld AMD en Nvidia maken. Het is nog niet duidelijk in hoeverre Intel hiermee zijn x86-architectuur ter beschikking gaat stellen aan anderen.

Dr. Randhir Thakur krijgt de leiding over het nieuwe bedrijfsonderdeel en hij rapporteert direct aan ceo Pat Gelsinger. Die nieuwe topman schaart de opzet van de Foundry Services onder de IDM 2.0-toekomstvisie. Dat staat voor integrated device manufacturing en daarmee wordt gedoeld op de mogelijkheid van Intel om zowel zelf chips te ontwerpen als te produceren.

Meer uitbesteden, ook consumenten-cpu's

VIDEO: I Can Die Now. - Intel Fab Tour!
Linus Tech Tips

Tegelijkertijd kondigt Intel aan dat er de komende jaren meer productie uitbesteed zal worden bij andere chipfabrikanten. Dat is nodig omdat Intel het 7nm-procedé nog niet gereed heeft, het 10nm-procedé langzaam op gang komt en het maken van nieuwe chipfabrieken jarenlang duurt.

Intel zegt de bestaande banden met chipfabrikanten aan te halen. Gelsinger noemt specifiek TSMC, GlobalFoundries, Samsung en UMC. Dergelijke chipfabrikanten produceren al voor Intel, bijvoorbeeld chipsets. Intel wil deze partijen vanaf 2023 echter meer modular tiles laten maken voor 'producten die de kern vormen van Intels aanbod, zowel voor consumenten als voor het datacentersegment'.

Daarmee geeft Intel in feite aan dat het de productie van consumenten- en server-cpu's deels uit gaat besteden. Met modular tiles wordt gedoeld op chiplet-achtige ontwerpen. Intel zou bijvoorbeeld de productie van chiplets met cpu-cores kunnen uitbesteden aan TSMC, zodat die op een klein procedé worden gemaakt. AMD doet dit ook met zijn Ryzen-processors.

Samenwerking met IBM

VIDEO: From Sand To Silicon: The Making of a Chip | Intel
Intel

Intel kondigt ook een nieuwe samenwerking aan met IBM, gericht op onderzoek naar het maken van 'nieuwe generaties chips en packaging-technieken'. Concrete details daarover zijn nog niet bekendgemaakt, maar volgens Intel gaan teams van de twee bedrijven in de Verenigde Staten samenwerken met als doel om de chipproductie in de VS naar een hoger niveau te tillen, om zo competitief te blijven op de wereldwijde markt voor chips.

Sources


Article information

Author: John Cole

Last Updated: 1704445204

Views: 1544

Rating: 3.7 / 5 (64 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: John Cole

Birthday: 2017-08-10

Address: 816 Smith Ford, Lake Deborahstad, WI 04996

Phone: +4349262620584355

Job: Park Ranger

Hobby: Tennis, Painting, Hiking, Ice Skating, Surfing, Magic Tricks, Chess

Introduction: My name is John Cole, I am a strong-willed, cherished, Adventurous, valuable, audacious, capable, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.