header banner
Default

Dit is alles wat je moet weten over een Ethereum-staking


Heb je wel eens gehoord van een staking van cryptocurrency? Het is een variant waar je een mooi passief inkomen mee kan krijgen. Ethereum is een van de grootste cryptocurrencies ter wereld, waar ook een staking bij gevonden is.

Deze Ethereum staking staat ook wel bekend als Ethereum 2.0. Je moet dan wel weten wat je er allemaal van kan verwachten. Waar wat moet je hier precies over weten? En hoe komt deze staking dan eigenlijk tot stand? Lees snel verder en zorg ervoor dat je een goede investering kan maken en een bijdrage levert aan het netwerk.

Zo komt de staking tot stand

VIDEO: The Ultimate Guide to Ethereum Staking
Hayden Otto

Een Ethereum staking is het proces waarbij tokens vastgezet worden in een wallet om het netwerk meer te beveiligen. Ook kan je hiermee de transacties verifiëren. In ruil voor het beveiligen van het netwerk krijg je beloningen. Deze komen voor in de vorm van extra tokens. Je plaatst dus een investering voor langere tijd, die dient als een soort waarborg. Tegelijkertijd draag je bij aan de veiligheid en stabiliteit van het netwerk. Het netwerk kan hierdoor alleen maar beter worden. De staking komt tot stand door Ethereum 2.0, een upgrade van het bestaande netwerk, en maakt gebruik van Proof-of-Stake (PoS). Het oude netwerk maakt gebruik van Proof-of-Work (PoW), waarbij complexe wiskunde puzzels komen kijken.

Zo werkt de staking

VIDEO: The TRUTH About Ethereum Staking Rewards...EARN Passive Income?
Discover Crypto

Je kan zelf eenvoudig instappen in een crypto staking. Hiervoor moet je Ethereum-tokens in jouw bezit hebben. Hiervoor kan je de gewone tokens gebruiken. Zorg er dan ook voor dat je een Ethereum 2.0-compatibele wallet hebt. Er zijn verschillende wallets die je hiervoor kan gebruiken, dus doe van tevoren onderzoek naar de varianten. Lees ook alle vereisten en instructies goed door, zodat je succesvol over kan gaan tot een staking. Zodra je met de staking begint, worden jouw tokens vergrendeld in een smart contract. Gedurende de vastgestelde periode kan je jouw munten niet meer verhandelen of overdragen. Dit zorgt voor de veiligheid en integriteit van het netwerk. Wel ontvang je dus nieuwe munten als beloning. De beloningen worden periodiek aan je wallet toegevoegd.

De voordelen van een crypto staking

VIDEO: How to Never Go Broke (By Staking $ETH)
Coinsider

De crypto staking heeft een groot aantal voordelen voor jou als investeerder. Je behoudt jouw ETH-tokens, terwijl je wel een passief inkomen hebt. Je kan immers een rendement behalen en krijgt gedurende deze periode ook nog extra munten aan jouw wallet toegevoegd. Deze kan je op een later moment weer verkopen. Je kan een potentieel hoger rendement behalen dan bij een traditionele markt. Houd hiervoor wel de marktomstandigheden in de gaten. Een ander voordeel is dat je actief bijdraagt aan het verbeteren van het netwerk. De efficiëntie die je ervoor terugkrijgt, zorgt ervoor dat je met veel plezier kan beleggen in cryptocurrency en er de gemakken van ervaart.

Sources


Article information

Author: Jerry Carrillo

Last Updated: 1698148442

Views: 906

Rating: 3.8 / 5 (67 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerry Carrillo

Birthday: 1947-11-07

Address: 060 Garcia Prairie, Langside, AR 34918

Phone: +4099080876532656

Job: Virtual Reality Developer

Hobby: Hiking, Gardening, Cycling, Bird Watching, Cocktail Mixing, Beer Brewing, Stargazing

Introduction: My name is Jerry Carrillo, I am a lively, vivid, accessible, talented, receptive, unreserved, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.