header banner
Default

Denne "kulen", som brukes til å skanne øynene dine, er kryptovalutaen OpenAI-sjefen har lansert


KRYPTOVALUTA

Sam Altmans Worldcoin-valuta har store ambisjoner.

VIDEO: ChatGPT boss launches eyeball scanning crypto project - BBC News
BBC News

Denne kuleformede innretningen, Orb, brukes til å generere den unike, digitale identiteten som Worldcoin-valutaen er knyttet til.

Denne kuleformede innretningen, Orb, brukes til å generere den unike, digitale identiteten som Worldcoin-valutaen er knyttet til. Foto: Twitter/Worldcoin

Sam Altman er mest kjent som sjefen for ChatGPT-utvikleren OpenAI, men nå skal Altman også kaste seg inn i en annen høyteknologisk dans – nemlig kryptovaluta. Det rapporterer nyhetsbyrået Reuters.

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.

Sources


Article information

Author: Emma Davis

Last Updated: 1700144282

Views: 1216

Rating: 4 / 5 (106 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Emma Davis

Birthday: 1933-06-14

Address: 66115 White Mountains, Moorefort, MA 05277

Phone: +4599513698710631

Job: Astronomer

Hobby: Bird Watching, Cycling, Skiing, Knitting, Puzzle Solving, Aquarium Keeping, Fencing

Introduction: My name is Emma Davis, I am a radiant, exquisite, talented, enterprising, candid, steadfast, capable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.